Muzeum Historyczne Miasta Krakowa: wystawa stała ,,Kraków od początku bez końca”

Ściana z chrobotka reniferowego w kolorze ,,zieleń leśna'' jako element stałej wystawy w Pałacu Krzysztofory