Klinika w Poznaniu

Ściana z mchu płaskiego i poduszkowego